Bio

Michał Bratko
Ur. 1979 w Lublinie. Absolwent Wydz. Malarstwa ASP w Krakowie.
Doktorant na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. Prowadzi przestrzeń działań artystyczno-kuratorskich WIDNA.
Mieszka i pracuje w Krakowie.